Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat www.vlasim.vendo-park.com

Ochrana dat a zejména ochrana Vašich osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité, a proto bychom Vás o nich níže rádi informovali.

Co je třeba respektovat při aktivaci odkazů na jiné webové stránky na naší webové stránce?

Na internetových stránkách www.vlasim.vendo-park.com se nacházejí odkazy na jiné webové stránky (např. www.treirealestate.com). Za principy ochrany dat nebo za obsah odkazovaných stránek zodpovídají výlučně příslušní provozovatelé a jejich správci ochrany dat.

Jakou bezpečnost poskytuje naše webová stránka?

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby data, která nám dobrovolně poskytnete, byla chráněna před nevědomou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. (Trei) svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje získávány, zpracovávány a používány (cookies)?

Při Vaší návštěvě naší webové stránky se obecně žádné Vaše osobní údaje nezaznamenávají. Pouze pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se na našem webovém serveru při každé návštěvě naší webové stránky vyhodnocují a ukládají určitá data.

Váš internetový prohlížeč při vstupu na naši webovou stránku z technických důvodů automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Mimo jiné se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky. Není možné, abychom tato data přiřadili k určité osobě.

V tomto procesu jsou používány takzvané cookies soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru (takzvaný „browser“ nebo „session cookie“). Pomocí souborů cookies je možné ukládat informace mezi přístupy do webových stránek a tyto soubory webovému serveru umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě stránky. Cookies, které používáme my, jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se automaticky smazávají.

 

Soubor cookie může obsahovat pouze takové informace, které poskytovatel webových stránek sám zašle uživateli; není tedy možné odečítat soukromé údaje uživatele. Vezměte také prosím na vědomí, že cookies mohou znovu vyvolat jen jejich tvůrci. To znamená, že tyto soubory cookies nemohou číst žádní jiní on-line poskytovatelé. Používání cookies můžete zabránit nebo povolit v nastavení svého prohlížeče (podle možností výrobce).

Společnost Trei neposkytne Vaše osobní údaje třetím osobám nebo je jiným způsobem tržně nezhodnotí. Získávání, zpracovávání a používání všech poskytnutých osobních údajů probíhá s přihlédnutím ke všem aktuálně platným předpisům, které upravují ochranu dat.

Imprint

VENDO PARK Vlašim
Okružní 1943
258 01 Vlašim

Provozovatel:
Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8 - Karlín

Jednatelé:
ing. Michael Tauwinkl
ing. Hana Johnová

Telefon: + 420 286 001 080
Fax: + 420 283 880 212

E-mail: czechrepublic@treirealestate.com

DIČ: CZ25708261

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl C, vložka 63084)

Podmínky používání:
 

Společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za úplnost a přesnost poskytovaných informací. Totéž platí i ve vztahu k obsahu internetových stránek, na které se přímo či nepřímo odkazuje.

Společnost Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo poskytované informace měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

Obsah i struktura těchto internetových stránek jsou chráněny autorským právem a bez předchozího souhlasu společnosti Trei Real Estate není dovoleno je reprodukovat. To se týká zejména použitých fotografických materiálů, jakož i textů a výňatků z textů.

Používání aplikace PIWIK Analytics

Na našich stránkách používáme nástroj PIWIK Analytics. Jedná se o aplikaci k technické a statistické analýze návštěvnosti a využívání internetových stránek. K této analýze PIWIK využívá tzv. cookies, tedy textové soubory, které se při návštěvě našich internetových stránek ukládají na počítači uživatele a umožňují provedení zmíněné analýzy. Informace o uživateli vytvořené těmito soubory, včetně IP adresy, se přenášejí na náš server. Údaje se nepředávají třetím stranám. Vaše IP adresa se přitom automaticky anonymizuje.

Při návštěvě našich stránek můžete použití PIWIK Analytics zakázat zaškrtnutím následujícího políčka. Zablokování se technicky realizuje tak, že se na váš počítač uloží tzv. opt-out cookie. Smazáním souborů cookies ve vašem prohlížeči (např. automaticky po zavření okna a v závislosti na vašich nastaveních) se smaže i opt-out cookie. Kromě toho můžete své cookies spravovat pomocí příslušných nastavení prohlížeče (viz také výše, cookies).

Samozřejmě máte kdykoli právo na informace o uložených údajích týkajících se vaší osoby a účelu zpracování těchto údajů.

Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání vašich údajů. Svůj nesouhlas se zpracováním a používáním vašich osobních údajů můžete také kdykoli zaslat v písemné formě na níže uvedený kontakt. V takovém případě neprodleně smažeme vaše údaje. Pokud by výmazu bránila zákonná povinnost uchovávání vašich údajů, budou vaše údaje po dobu trvání této povinnosti zablokovány pro další používání.